Privacy Statement beUnited BitterBallenBorrel

beunited Privacy Statement BitterBallenBorrel Algemene verordening gegevensbescherming AVG GDPR

Privacy Statement beUnited BitterBallenBorrel

BitterBallenBorrel is een van de handelsnaam van beUnited coöperatie U.A. alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen. Dit privacy statement (“Privacy Statement”) is van toepassing op het gebruik van (persoons-)gegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld op de websites van beUnited (beUnited coöperatie U.A en dochtersites). Deze websites worden beheerd door PAN media. (“PAN media”).

beUnited respecteert de privacy van alle gebruikers van (sociale media van) haar websites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door beUnited met betrekking tot haar website’s, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt kan beUnited zowel direct als indirect Persoonsgegevens over u verzamelen. BeUnited gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen.

De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door beUnited gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan beUnited uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van partners en/of derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Wanneer u via deze site Persoonsgegevens aan beUnited zendt geeft u beUnited daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. Uw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen partners en/of gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan beUnited.

Verstrekking aan derden

beUnited kan voor het aanbieden van diensten gebruik maken van Partners en door haar ingeschakelde derden. Deze van partners en/of derden krijgen de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan beUnited uw belangstelling in kaart brengen zodat de website van beUnited kan worden verbeterd. Tevens kan de door u bezochte website van beUnited zich naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan beUnited de informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te zenden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van van partners en/of derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. beUnited draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze van partners en/of derden.

Persoonlijke gegevens

Als u ons contactformulier invult, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn daarna in beheer van beUnited. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. En alleen om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen wij wel aan Partners echter niet aan derden bekend maken, verkopen of verhuren.

Delen informatie

Het kan nodig zijn dat wij de informatie die we beheren toch moeten delen. Dit gebeurt alleen bij vermoeden van illegale activiteiten. Denk aan fraude, bedreiging van de veiligheid van personen, schending van onze leveringsvoorwaarden, of andere zaken die voortvloeien uit een wettelijke verplichting.

Overdragen

Ook kunnen we de gegevens in ons beheer overdragen als beUnited fuseert met, of overgenomen wordt door een andere partij. Als dit inhoudt dat de privacy statement verandert, zullen we de gebruikers eerst hierover inlichten.

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming AVG/GDPR en andere relevante wet- en regelgeving. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop beUnited omgaat met Persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via info@bitterballenborrel.nl

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en u deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden.

Wijzigingen Privacy Statement

beUnited behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone