Laatste nieuws

Waarom een nieuwe privacywet?

Waarom een nieuwe privacywet?

De technologie maakt grote sprongen. Op allerlei manieren wordt gemerkt en ongemerkt veel data over personen verzameld. De wetgeving hiervoor, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), stamt uit 2001 en bood onvoldoende bescherming voor uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De bescherming van persoonsgegevens is zo binnen de hele EU hetzelfde.

Maak het kwaadwillenden lastig

Persoonsgegevens zijn big business. Denk hierbij niet alleen aan naw-gegevens en e-mailadressen. Ook wachtwoorden, kopieën van id-bewijzen, medische gegevens, gegevens over de burgerlijke staat en geaardheid vallen onder persoonsgegevens. Met de juiste inspanning en voorzorgsmaatregelen, waarin de AVG voorziet, maakt u het kwaadwillenden een stuk lastiger. Hierin hebt u als ondernemer óók een rol. Daarnaast levert het u een beter beschermd bedrijf op.

Goed voor uw reputatie

Als ondernemer, groot of klein, ontkomt u er niet aan om zich aan de AVG te houden. In het begin is het misschien lastig om te onderzoeken welke maatregelen u moet treffen, maar u kunt zich er ook mee onderscheiden. Als uw onderneming voldoet aan de eisen van de AVG, is dat zakelijk gezien zeker in uw voordeel. Uw reputatie stijgt. Ook voor uw verzekeringen zult u moeten aantonen dat u aan de AVG voldoet, anders verliest u misschien uw dekking.

Als u alle processen hebt doordacht en omschreven geeft u uw bedrijf meer slagkracht. U weet zo precies welke data u heeft en waar deze zich bevindt. Voldoen aan de AVG biedt dus zeker ook zakelijke kansen. Ook richting uw klanten en overige relaties heeft u de (maatschappelijke) plicht om zo zorgvuldig mogelijk met hun data om te gaan. Nog afgezien van de zware straffen en boetes die vanuit de AVG gelden als u niet aan de eisen voldoet.

Noodzaak aanvullende wetgeving

Een veilige digitale samenleving maakt aanvullende wetgeving noodzakelijk. Nieuwe maatregelen zijn lastig en kosten tijd, geld en energie. Maar uiteindelijk is een veiliger digitaal werkveld ook in uw belang.

beunited Algemene verordening gegevensbescherming AVG GDPR

beUnited Privacy Statement & AVG

beUnited coöperatie U.A. heeft de nodige stappen ondernomen om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt, na te leven. Wij willen je dan ook verwijzen naar ons Privacy Statement over de aard van de gegevens die wij vereisen, waarom we deze informatie nodig hebben en hoe de gegevens worden verwerkt. Je kan, binnen je profiel, jouw registratie bij beUnited coöperatie U.A. op ieder moment beëindigen. Mocht dit op de website niet lukken dan kan je de registratie ook via een e-mail beëindigen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone